Agenda

Free Press under Pressure

5 november - 7

Nora Wilhelm: Strategieën voor verandering - Nieuwe wegen van weten naar doen

6 november
Aankomende evenementenAfgelopen evenementen

Free Press under Pressure

Doenrade Castle Limpensweg 20, Doenrade, Netherlands

Op 5, 6 en 7 November organiseert Douzelage Meerssen, in samenwerking met Studio Europa Maastricht, het Free Press under Pressure-project in Maastricht en Doenrade voor meer dan 70 adolescenten (18–30) uit 15 EU-landen. Het FPuP-project faciliteert discussies en gedachtewisselingen tussen de deelnemers over de druk die op de vrije pers ligt en de manier waarop

Nora Wilhelm: Strategieën voor verandering – Nieuwe wegen van weten naar doen

Franz Palm Lecture Hall Tongersestraat 53, Maastricht

Nora Wilhelm Social innovator, systeemondernemer and change maker Nora Wilhelm beschrijft de complexe sociale en ecologische uitdagingen waar de mensheid voor staat en verkent zowel gevestigde als opkomende strategieën om deze aan te pakken. Ze zoomt in op de 'ontwikkelde' landen van Europa en stelt de dominante lineaire benadering van ontwikkeling en het oplossen van